Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1:  TARAFLAR

1.1 - SATICI

Ünvanı : Mehmet Emin Gülşen

Adresi :  PİYADE MAH. 1857 CAD. KAYALAR TOWER B BLOK Kapı No:10 A/29 ETİMESGUT-ANKARA

Telefon :  0850 8409786

Eposta adresi : bilgi@ustayagel.com

1.2 - ALICI :

{%ALICI_ADI%} {%ALICI_SOYADI%}

{%ALICI_ADRESI%}

 

MADDE 2: KONU

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (?Sözleşme?)?nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.ustayagel.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün (Bundan sonra ÜRÜN, ürün, Ürün, Hizmet, HİZMET, hizmet şeklinde anılabilir) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun (?Kanun?) ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (?Yönetmelik?) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

MADDE 3: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

SATICI, ALICI’ya satın alınan paketin kapsamında yer alan özelliklerde ürün (hizmet) sunacaktır. Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Süresi Satış Bedeli ve Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

Hizmetlerin özelliklerini www.ustayagel.com adresinden inceleyebilirsiniz. Sipariş oluşturulduktan sonra siparişleriniz altında bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

ALICI’nın almış olduğu hizmet çevrimiçi ortamda sunularak SATICI tarafından ifa edilmiş olur.

 

 

Teslimat Tarihi : Ürün (Hizmet) teslimatları  ALICI’nın onayı ve hizmet için gerekli bilgileri SATICI tarafından 5 iş günü içinde alınarak, hizmetin başlatılması ise onayı takip eden 5 iş günü içinde tamamlanacaktır.  Bu süre ALICI’dan hizmetin başlatılması için onay alınamadığı takdirde 30 güne kadar uzatılabilir. Maliyetlerin döviz cinsinden olması sebebiyle, uzayan sürede kurda yaşanabilecek artış sebebiyle SATICI hizmet süresinde kesinti yapma ya da ilave ücret talep etme hakkına sahiptir.

 

MADDE 4: GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, www.ustayagel.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini  ve beyan eder. ALICI; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

 

4.2. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile  hizmetin aktivasyon bilgisi, başlangıç ve bitiş tarihleri ALICI'nın  www.ustayagel.com üyelik formundaki iletişim bilgilerinde yer alan iletişim kanallarından en az birinden ALICI’ya iletilir.

 

4.3. Ürün çevrimiçi hizmet olduğu için kargo ile teslimat gibi bir durum söz konusu değildir.

 

4.4. SATICI, sözleşme konusu ürünün eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5. SATICI, haklı bir sebebe dayanmak kaydıyla sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

 

4.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya ürün bedelini iade edebilir.

 

4.7. Ürünün teslimatı için Ön Bilgilendirme Formu'nun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, SATICI ürünü pasif hale getirme hakkına sahiptir.

 

4.9. SATICI mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

 

4.10. ALICI'nın satın almış olduğu ürün çevrimiçi bir hizmet olduğundan garanti belgesi ile satımı zorunlu olan ürünlerden değildir.

 

MADDE 5: CAYMA HAKKI

ALICI; ürünün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI'ya  e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün işbu Sözleşme'nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

 

a. 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslı, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

 

 

b. 7 (yedi) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünle birlikte hediye verilen satışlarda, cayma hakkı kullanılır ise, verilen hediye de ALICI tarafından iade edilecektir.

 

c. Cayma bildiriminin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 10 (On) gün içerisinde ürün bedeli ALICI'ya ÖDEDİĞİ ŞEKİLDE iade edilir. SATICI, 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

d. Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve ALICI tarafından imzalanarak iade edilecektir.

 

e. ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

f. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

Ürün SATICI'ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI'ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte gönderilmemesi durumunda iade işlemi gerçekleştirilmeyecek, ürün aynı şekilde karşı ödemeli olarak ALICI'ya geri gönderilecektir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

 

MADDE 6: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler, ALICI'nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler için ve tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

 

- Her türlü Kozmetik Ürün

- İç Giyim Ürünleri

- Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü

- Her türlü yazılım ve programlar

- DVD, VCD, CD ve kasetler

- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

- Taşınabilir bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar (ürünün arızalı ve ayıplı çıkması durumu haricinde) orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra (bilgisayar kurulumu yapıldıktan sonra) iade alınmaz

 

MADDE 7:  BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ

ALICI'nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi durumunda borçlu genel hükümler uyarınca temerrüde düşmüş sayılacak, temerrüde düşen tarafın edimini süresi içerisinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda, diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (Yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında, edimin yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf sözleşmeden dönüp sözleşmenin ifa edilmemesinden kaynaklanan zararını karşı tarafa ödetme hakkını haizdir. Temerrüt halinde, faiz oranı T.C. Merkez Bankası (TCMB) gecelik borç alma faiz oranı olacaktır.

 

MADDE 8: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, taraflar arasında ihtilaf söz konusu olması ve bu ihtilafın dostane çözüm yollarıyla sonuçlandırılamaması halinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değerler çerçevesinde; ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı;

 

- Ürün bedeli 1.161,67 TL'ye kadar olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını; ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine;

 

- Ürün bedeli 1.161,67 TL'nin üzerinde olan işlemlerle ilgili şikâyet ve itiraz konularında başvurularını ise, ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemesi'ne yapabilecektir.

 

- 01/08/2003 tarihli ve 25186 sayılı resmi Gazete'de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 3.032,65 TL'dir.

Siparişin onaylanması durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İş bu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır