Kullanıcı Sözleşmesi

Son Güncelleme 31.08.2019

1. Taraflar

Ustayagel.com web sitesi ve bağlı tüm mobil uygulamaları (Bundan sonra “Platform” olarak anılacaktır.)

İle

Platformu herhangi bir sebeple kullanan ya da üye olan tüm gerçek ve/veya tüzel kişiler (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşme Konusu

İşbu sözleşmenin konusu Platform ile Platformu kullanan Kullanıcılar arasında hak ve yükümlülüklerin saptanmasıdır.

3. Tanımlar

İşbu sözleşme metni içerisinde;

  • Platform:  Ustayagel.com web sitesi ve bağlı tüm mobil uygulamaları,
  • Kullanıcı: Platformu herhangi bir sebeple kullanan ya da üye olan tüm gerçek ve/veya tüzel kişileri,
  • Üye: Platforma kayıt olan tüm kullanıcıları,
  • Usta: Platform üzerinden kayıt olup profil sayfası oluşturan gerçek ya da tüzel kişileri,(tüzel kişilerin çalışanları da dahildir)
  • Sözleşme: İşbu Kullanıcı sözleşmesini ifade eder.
  • Gizlilik Sözleşmesi: Platform Gizlilik Sözleşmesi ve Kişisel Verilerin Korunması

 

4. Genel Koşullar

4a. Platform, Kullanıcılar’ın içeriklerini kendileri oluşturdukları bir platform olup, kanunlar ve işbu sözleşme hükümlerince içeriğin web sitesi ve bağlı mobil uygulamalarında yayınlanmasını sağlar. Ayrıca, Platorm’da yayınlanmış soru cevaplar, değerlendirmeler(yorumlar) ve hizmetlerin sağlayıcısı ve içerik oluşturucusu Platform değildir.

4b. Üyeler, Platforma üye olurken sağladığı tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler sebebiyle Platformun uğrayacağı herhangi bir zarardan sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt ederler.

4c. Kullanıcılar (18 yaşın üzerinde olmalıdırlar), Platformu kullandığında işbu Sözleşmeyi ve ekleri ile Gizlilik Sözleşmesini okumuş, anlamış ve şartlarını kabul etmiş addolunur. Üyeliğin kullanımı için işbu Sözleşme ve Gizlilik Sözleşmesi Üye tarafından kabul edilmiyor ise Platform kullanımı hemen durdurulmalıdır. Bu metin zaman zaman Taraflara yazılı bildirimde bulunulmaksızın değişiklik gösterebilir. Herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra Platform’un kullanılmaya devam edilmesi, bu değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir. Bu nedenle Kullanıcılar, güncellemeler için Sözleşmeyi düzenli aralıklarla kontrol etmelidir.

4d. Üyeler Platforma üye olurken belirledikleri kullanıcı adı ve şifreyi üçüncü kişiler ile paylaşmamayı ve gizliliğinin korunmasından kendilerinin sorumlu olduğunu kabul ederler. Üyelik kaydı kişiye özel olup bir başka kişi ya da kuruma devir edilemez.

4e. Üyeler, Platformu hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, Ustalara yorum yazamaz. Ayrıca, üye başkalarının siteyi,uygulamaları kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (saldırı, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeye ait olacaktır.Platform'un Üyeden, Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi veya uymamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

4f. Üyeler, Platformun Üyelere ait tüm bilgiler ve üyeliği koşulsuz ve her zaman iptal etme ve silme hakkını saklı tuttuğunu kabul ederler.

4g. Platform, içinde barındırdığı tüm bilgi, marka, logo, metin, resim, yazılım kodları ile tasarımlarının fikri ve sinai haklarını elinde bulundurur.

4h. Platform, ustaların sıralanması için kullandığı ağırlıklı ortalama hesabının formülünü ve bu formülü değiştirme hakkını saklı tutar.

4i. Platform, Kullanıcıların bazı kişisel verilerini otomatik ya da dolaylı yoldan toplayıp işleyebilir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi Gizlilik Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Kullanıcılar, işbu Sözleşmeyi kabul ederek Gizlilik Sözleşmesini de okuyup kabul ettiğini beyan ederler.

4j. Üyeler, Platforma sağladığı eposta adresi, telefon numarası, adres gibi tüm iletişim bilgilerinden kendisine iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşabileceğini kabul ederler.

4k. Platformun virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için üye, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede üyeler, Platforma girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ederler.

4l. Platform, içerdiği her tür hizmet, ürün, internet sitesi ve/veya uygulamaları kullanma koşulları ile tüm sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, internet sitesini ve/veya uygulamaları yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler internet sitesinde ve/veya uygulamada yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Üyeler, Platformu kullandığında ya da giriş yaptığında bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırlar.

4m. Kullanıcılar, Platformu kullandığı için veya bir arıza sonucu ya da Platform’un bir şekilde kapanması/yayından kaldırılması sebebiyle kullanamadığı için uğrayabileceği zararlardan dolayı Platformdan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

4n. Platform, Kullanıcılar tarafından yapılan yorumları ve puanlamaları yayımlayabilir ve uygun bulunmayan yorumları silme ve ilgili üyeyi engelle hakkına sahiptir.

4o. Kullanıcılar, birbirlerinin aleni ya da tüm kullanıcılara açık olarak yayınlanmış verilerinin dışındaki verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiş olup bundan doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen izinsiz kullanımı yapan Kullanıcı’ya aittir.

5. Platform’un İlave Hak ve Yükümlülükleri

5a. Platform, Kullanıcılardan hizmetlerine sunduğu ustayagel.com websitesi ve bağlı mobil uygulamaları için herhangi bir ücret talebinde bulunmamaktadır. Ancak, dilediği zaman hizmetlerini kullanımını ücretli hale getirebilir. Bu halde ücret ödemeyen Kullanıcılar sistemi kullanamayacaktır. Bu kapsamda Platform, sisteme kayıt yaptıran ustadan vereceği hizmetlerin teminatını teşkil etmek üzere teminat mektubu talep etme hakkını saklı tutar.

5b. Platorm, işbu Sözleşme kapsamındaki ustayagel.com web sitesi ve bağlı uygulamalarını dilediği zaman tamamen kapatma, iptal etme, askıya alma ve farklı bir alan adı ile hizmet vermeye devam etme hakkını saklı tutar. Bu durumlarda, hizmet alamayan Kullanıcılar herhangi bir tazminat talebinde bulunamazlar.

5c. Platform, bazı Kullanıcıların platforma erişimini dilediği zaman engelleme, üyeliklerini iptal etme ve askıya alma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, Kullanıcının talebi doğrultusunda sebep kendisine açıklanabilir.

5d. Platform, içerik oluşturan Kullanıcıların profil özeti bilgisi, soru cevap, değerlendirme ve yorum gibi tüm içeriklerini belirli filtrelerden geçirerek yayınlar ve herhangi bir sebeple uygun görmediği içeriği yayınlamama hakkını saklı tutar. Bir şekilde filtrelerden geçip yayımlanan içerik, yasalara aykırı, toplum ve ticaret etiğine aykırı, 3. Kişi ya da kuruluşların haklarını ihlal eden bir içerik ise sonucunda doğacak her türlü sorumluluk ve yükümlülük içeriği oluşturan Kullanıcıya ait olup Platform’un herhangi bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü olmayacaktır.

5e. Platform, bağlı olduğu sunucuların ya da kendisinin bir siber saldırı sonucu hizmet veremez hale gelebilir. Böyle bir durumda, Kullanıcıların herhangi bir tazminat talep etme hakkı yoktur.

5f. Usta ve Usta’dan hizmet alan diğer Kullanıcı arasındaki ticari olan ya da olmayan tüm ilişki birbiri arasında olup, Platform’un herhangi bir bağlantısı yoktur. Bu kapsamda, yapılan işe Platform tavsiye ve garanti vermeyeceği gibi bu iş ve ilişkiye bağlı olarak doğrudan ya da dolaylı olarak oluşacak kar ya da zarardan da sorumlu değildir.  

5g. Platform, İhtiyaç duyulması halinde Üyenin bildirilen cep telefonuna ve/veya e-mail adresine aktivasyon kodu gönderebilir. Öngörülen süreç dahilinde aktivasyonu tamamlamayan üyelerin hizmet alımına izin verilmeyecektir. İlave olarak, çeşitli promosyon ya da reklam içeren eposta ve sms mesajları da Kullanıcılara Platform tarafından iletilebilir. Kullanıcılar, bu tarzda bir iletişim istemiyorsa “bilgi@ustayagel.com” adresine eposta gönderebilirler.

5h. Platform üzerinde Kullanıcılar tarafından oluşturulmuş yorum, değerlendirme, soru, cevap, profil bilgisi, marka, ünvan, logo, slogan, adres, vergi no, diploma, ustalık/kalfalık belgesi, ehliyet, hizmet belgesi, fotoğraf gibi tüm içerikler oluşturanın sorumluluğunda olup Platform ile hiçbir bağlantısı yoktur. Gerekmesi halinde bunların doğruluğunun ve üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmediğinin ispatı içeriği oluşturan Kullanıcı’nın ya da Usta’nın sorumluluğundadır. Oluşturulan bu içeriklerden kaynaklı herhangi bir sebeple üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı Platformun hiçbir sorumluluğu yoktur. Buna rağmen, ihlaller sonucunda Platform’un yasal konulara maruz kalmasına neden olan taraftan Platform, avukat ücretleri de dahil olmak üzere yaptığı tüm yasal masrafları ve ticari itibar zedelenmesi nedeniyle talep edebileceği tazminatları talep hakkını saklı tutar. Platform, yasal bir telif hakkı, 551 sayılı KHK,554 sayılı KHK,556 sayılı KHK, fikir ve sanat eseri, vb. yasal hakların ihlalinin Kullanıcı yapıldığını öğrendiği, kendisine bildirimde bulunulduğu anda bu bildirimden sonra ve bu durum itiraz eden tarafından yasal hak sahibi olunduğu belgeyle ispatlandığı takdirde bu duruma sebep olan kişiye (Kullanıcı,Uta)hiçbir ihtara gerek olmaksızın yasal hak konusunu oluşturan yayını,fotoğrafı,belgeyi,görseli yayından kaldırıp bu kişilerin üyeliklerine de son vermek hakkına da sahiptir.

5i. Kullanıcı ve/veya Üyeler, işbu sözleşmeyi imzalamaları ile Platform’a; fotoğraflar ve videolar (FM hakkı olan içerikler) gibi fikri mülkiyet hakları kapsamında bulunan içerikler için, gizlilik ve uygulama ayarlarına tabi olan şu izni vermektedirler: Kullanıcılar, ustagel.com ve onun ile bağlantılı bir şekilde paylaşılan fikri mülkiyet hakkı olan herhangi bir içeriğin (Fikri Mülkiyet Lisansı) Platform tarafından kullanılması için Platforma münhasır olmayan, devredilebilir, alt lisans atanabilir, telifsiz, uluslararası bir lisans tahsis etmektedirler. Fikri mülkiyet hakkı olan içerik ya da hesap silindiğinde, söz konusu içerik başkalarıyla paylaşılmadıysa veya bu kişiler tarafından silindiyse, bu Fikri Mülkiyet Lisansı 'nın geçerliliği de sona erer.

 

6. Usta’nın İlave Hak ve Yükümlülükleri

6a. Usta, belirttiği isim, soy isim, telefon, adres ve sair ticari / kurumsal bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız taahhüt eder ve sorumluluğu Ustaya aittir. Usta, profilini oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi bilgiler eksiksiz ve açık olarak vermelidir. Usta, mesleki yeterliliğini kanıtlayacak ek belge, ruhsat, lisans, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrak ve referanslarını da Platform tarafından istendiği takdirde sunmakla yükümlüdür.

6b. Usta, tüm bilgilerini halka açık bir şekilde yayınlama konusunda yetki vermektedir. Hizmet veren usta, sunmuş olduğu içerik, görsel, ürün ve hizmetler ile ilgili 3.Şahıslara karşı tek başına sorumlu olduğunu, 3.Şahıslardan gelebilecek her türlü hak talebinin ve yasal başvuruların tek muhatabı olduğunu, Platform üzerinden sunduğu içerikler ile ilgili Platform’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu taahhüt eder.

6c. Usta, diğer Kullanıcılar ile yapacağı her türlü ticari ilişkiden doğan yasal fiş fatura gibi belgelerin temininin tamamen kendisinin yükümlülüğünde olduğunu kabul eder.

7. Usta Dışındaki Kullanıcıların İlave Hak ve Yükümlülükleri

7a. Usta dışındaki Kullanıcılar, sisteme üye olmadan Üye olunca elde edilen Usta’lara değerlendirme ve yorum yapma hakkına sahip değillerdir. Aynı şekilde, soru cevap bölümünde yayınlı eski içeriği okuyabilir ancak soru sormak ya da cevap vermek gibi içerik oluşturamazlar.

7b. Usta dışındaki Kullanıcılar, Usta’dan herhangi bir hizmet alırken Platform ile herhangi bir ticari ilişki içinde olmadıklarını kabul ve beyan ederler. 

7c. Usta dışındaki Kullanıcılar, ustayagel.com web sitesinde yayınlanmış Usta profilleri, ve değerlendirmeler/puanlama ve yorumlar gibi herhangi bir bilgi ve içeriğin sadece Platform’un mülkiyetinde olduğunu ve Kullanıcı olarak bunları kopyalamayacağını, yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır.

7d. Platform’un herhangi bir uygunsuz kullanım, web sayfasını ve bağlı uygulamaları çökertme, sızma, dolandırma, reklam yapma, yayını bozma, istenmeyen e-posta yollamak gibi faaliyetlerde bulunulması durumda, Platform, hemen ilgili Kullanıcı’ya haber vermeksizin erişiminizi sonlandırma ve yasal yollara başvurma veya bununla sınırlı olmamakla birlikte meydana gelebilecek gelir kaybı, onarım, yasal ücretler, maliyet ve giderleri karşılamak için ihtiyadi tedbir kararı alınması veya mahkeme yoluna giderek muamele işlemlerine başlama veya diğer adil yollara başvurma hakkına sahiptir.

7e. Platform, Üyenin oluşturduğu Soru içeriğini belirli filtrelerden geçirdikten sonra yayımlayacağı gibi, uygunsuz içerikli Soruları yayımlamama hakkında sahiptir. Soru ya da cevabın içeriğine ilişkin tüm sorumluluk içeriği oluşturan Kullanıcıya aittir.

8. Bağımsızlık

8a. Kullanıcılar ile Usta’lar arasındaki herhangi bir ticari ya da ticari olmayan ilişki, sözleşme, ödeme, fiyatlandırma, faturalandırma ve bunlardan doğabilecek herhangi bir sorun, masraf, vergi, harç, ceza ya da sorumluluk konusunda Platform’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Usta’nın Kullanıcı’nın aracında/arabasında yapacağı herhangi bir işlem için Platform tavsiye ve öneride bulunmayacağı gibi garanti de vermez. Kullanıcılar Platform üzerinden diğer kullanıcıların değerlendirmelerini dikkate alarak ya da almayarak Usta seçimlerini yapabilirler.

8b. Platform’da ağırlıklı ortalama puanlar ile yapılan sıralama sonucu öne çıkan Usta’lar olacaktır. Bu durum, tamamen sistemsel bir formül ile hesaplanmakta olup, Usta’nın bir belgelendirmesi olduğu anlamı taşımaz. Bir Ustanın oldukça olumlu yorum alması, memnun kalınmış olması veya listelerde üst sıralarda yer almış olması Platform’un Usta hakkında bir garanti verdiği ve kalitesini onayladığı anlamına da gelmez.

8c. Usta profilinde yer alan tüm bilgilerin doğruluğu Usta’nın sorumluluğundadır ve Platformun bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8d. Kullanıcının Usta’dan alacağı herhangi bir hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin ya da belge sorumluluğu Usta’lara ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk Usta’ya aittir. Platform’un ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Usta’ya ait olacaktır.

8e. Platform Kullanıcılar ve Ustaların üyelik sözleşmesi ile onay verdikleri tüm bilgileri kullanabilir, paylaşabilir, işleyebilir. Bu bilgileri kampanya ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ve sistemlerini iyileştirme amacıyla kullanabilir 3. kişilerle Gizlilik Sözleşmesi kapsamında paylaşabilir. Kullanıcılar, üyeler ve ustalar bu verilerin belirtilen şekilde Ustayagel tarafından kullanımına onay vermektedirler.

9. Diğer Hükümler

9a. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

9b. Taraflar, Platform’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 ‘e uygun şekilde tek ve gerçek münhasır delil olarak kabul ve beyan eder.

9c. İş bu sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek ihtilaflarda Ankara Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir.

9d. İşbu sözleşme, Üyenin kendi isteğiyle ya da Platform tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Ayrıca Platform, Üyenin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkını saklı tutar.

9e. İşbu sözleşmenin hükümlerinden birinin geçersiz sayılması, iptal edilmesi veya sair şeklinde ortadan kalkması durumunda, sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği bundan etkilenmeyecektir.